ארכיון הקטגוריה: Uncategorized

המועד הקובע – effective date מול record date

בדף: http://www.investopedia.com/terms/r/recorddate.asp

Investopedia explains Record Date
On the record date, a company looks to see who its shareholders or "holders of record" are. Essentially, a date of record ensures the dividend checks get sent to the right people.

בדף: http://en.wikipedia.org/wiki/Effective_date

An effective date or as of date is the date upon which something is considered to take effect. This may be different from the date upon which the event actually occurs or is recorded.[1][2]

שוטף + 30 = net 30 EOM

באתר:

http://www.firstreport.co.uk/glossary.asp

EOM (End of month)
Relates to a payment term. For example, a company on 'net 30 EOM' payment terms is expected to pay invoices at the end of the month following the thirtieth day after invoice. A company on 'net 60 EOM' is expected to pay invoices at the end of the month following the sixtieth day after invoice.

במילון של Black

תרגום חליפי של "שאלות מהותיות של עובדה או משפט"

בחוק התובענות הייצוגיות 2006 סעיף 8 (א) (1), מוזכר המשפט: "התובענה מעלה שאלות מהותיות של עובדה או משפט", שבתרגום של החוק המוצע באתר http://globalclassactions.stanford.edu/content/israeli-class-action-law-2006 תורגם באופן של:

"The suit raises essential questions of fact or trial"

אולם, נכון יותר לתרגם:

The action raises material factual or legal issues

עדות סברה – opinion evidence

עדות סברה (עדות שאינה אלא סברה או אמונה של העד) – opinion evidence

המילון המשפטי של בלאק מפרט:

Opinion Evidence: A witness's belief, thought, inference, or conclusion concerning a fact or facts. Fed. R.  Evid.  701-705. See OPINION  (3);  OPINION RULE.  [Cases: Criminal Law C=>448; Evidence 470-574.] "In  a  sense  all  testimony  to matter of fact  is  opinion evidence;  i.e.  it is  a conclusion  formed  from  phenomena and mental  impressions.'· James B.  Thayer, A Preliminary Treatise on Evidence at the Common Law 524  (1898).

OT ver MmQ – Chapter-2: Project Analysis

Before we begin translating it is worthwhile analyzing the project, in order to assess its scope and the amount of leverage within the file itself.

In MemoQ

This is an attempt to analyze the translation document using the MemoQ Livedocs function, but the function did not provide an analysis based on a legacy document. A message was sent to their support (see below).

Hello support at Kigray,
I tried to use your statistics function to calculate similarity to a legacy document, but was unable to do so. Can you point out the proper way to do this.
Here is a link to what I attempted to do (http://www.youtube.com/watch?v = ib1T9E8tQgk)
Thanks
Shakhar